• Site 8
 • Site 33
 • Site 36
 • Site 24
 • Site 21
 • Site 42
 • Site 49
 • Site 26
 • Site 7
 • Site 15
 • Site 1
 • Site 10
 • Site 25
 • Site 19
 • Site 34
 • Site 11
 • Site 39
 • Site 13
 • Site 28
 • Site 32
 • Site 35
 • Site 23
 • Site 18
 • Site 16
 • Site 5
 • Site 31
 • Site 31
 • Site 43
 • Site 37
 • Site 47
 • Site 29
 • Site 48
 • Site 30
 • Site 40
 • Site 20
 • Site 12
 • Site 17
 • Site 14
 • Site 22
 • Site 46
 • Site 38
 English taal engels                 Parochiefolder                  Contact gegevens Contact 01

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


Kruiswoorden en werken van Barmhartigheid

GoedeVrijdag 1Dit jaar zullen we telkens weer horen over de werken van Barmhartigheid. Het zijn er veertien: zeven materiële werken en zeven geestelijke werken.

Maar aangezien het Christendom geen moralistische leer is - het gaat niet allereerst om iets doen, maar om ons leven met Christus -, zouden we ook deze werken van barmhartigheid altijd doorzichtig moeten houden op Christus.

Een van de mogelijkheden is kijken en luisteren naar de Gekruisigde Heer. Aan het kruis sprak Hij nog zeven woorden. Bij elk van deze woorden past een werk van barmhartigheid, bijvoorbeeld:

Vader, vergeef hun
Heden zijt ge met Mij in het paradijs.
Ik heb dorst.
Zie daar uw zoon; zie daar uw Moeder
Mijn God, waarom hebt Ge Mij verlaten?
In uw handen beveel Ik mijn geest.
Het is volbracht. 

        

Vergeven
Onwetenden onderrichten
De dorstigen laven
Troosten
De zieken bezoeken
Onrecht verdragen
Bidden voor levenden en overledenen

In de preken van deze Veertigdagenzondagen zullen we enkele van deze kruiswoorden en werken van barmhartigheid wat verder belichten.

Pastoor Smith


StilleOmgang01STILLE OMGANG? NIETS VOOR MIJ?
1
2-13 MAART 2016

Stelt u zich voor, in het holst van de nacht, door weer en wind een rondje door het hart van Amsterdam te lopen. “Niets voor mij” zult u zeggen. Toch zijn er ieder jaar vele duizenden katholieken die dat wél doen, en toch niet per sé iets aan hun verstand mankeren............... VERDER LEZEN


MgrvdHende

9 MAART: mgr. v.d. hende
sociale leer van de kerk

Telkens zijn mensen weer verbaasd als zij binnengeleid worden in de sociale leer van de Kerk. Deze is evenwichtig en actueel, gecentreerd op het welzijn van de mens en de mensheid, in eerbied voor Gods heilsplan.

Het was een indrukwekkende lezing, met een persoonlijk tintje toen de bisschop vertelde over zijn opa en de katholieke vakbonden en ons een krant liet zien uit die tijd.

Deze lezing was tegelijk de start van de Week van Barmhartigheid.  
Een klein fotoverslag kunt u HIER vinden.


Aanbidding Kaart

4-5 Maart: 24 uurs aanbidding
"gebed voor de heer"

De paus heeft ook dit jaar weer opgeroepen om 24 uur aanbidding te houden in de kerken van de wereld. Nu doen wij dat natuurlijk al jaren iedere week maar deze week sluiten we ons in het bijzonder aan bij deze wereldwijde gebedsketen.

Wilt u meer weten over de 24uurs aanbidding in onze Johannes Paulus II kapel dan kunt u HIER klikken.


DATA CATECHESE 2016

De data voor de catechese zijn bekend.
Er is weer genoeg aanbod om meer te leren over ons geloof en zo steeds dichterbij Christus te komen.
Meer info vind u HIER

De poster met de Catechese en overige activiteiten in de vastentijd kunt u hieronder downloaden.

vastenposter4


gulden mis woensdag 16 december 7.00 uur

GuldenMis 01Zoals ieder jaar werd in onze Kerk ook de Gulden Mis weer gevierd op de Quatertemper-woensdag na de derde zondag van de Advent (Gaudete).

Dit jaar is was dat op 16 december om 7.00 uur in de morgen. De kerk was zoals altijd verlicht met kaarslicht.

De Gulden Mis is een van de zgn. Rorate-missen in voorbereiding op Kerstmis. Tijdens de Guldenmis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. 
Naast pastoor Smith en Diaken Clavel waren ook de seminaristen van Vronesteijn en hun rector (ook pastoor van de HHPP) aanwezig. Daarnaast ook de nieuwe Diaken Boris en natuurlijk Father Lucas.

De foto's van dit jaar kunt u HIER vinden.
De foto's van vorig jaar kunt u HIER vinden.


StNicolaas 2015 1BREAKING NEWS:
SINT NICOLAAS IN DE h.LODEWIJKKERK

Op vrijdag was er een grote verrassing voor de kinderen en ouders die normaal rustig aan de koffie zitten of spelen in de tuin. Sint Nicolaas kwam namelijk op bezoek.

Op de foto ziet u hoe de kleine Nicolaas' de Heilige Nicolaas ontmoet.

De eerste foto kunt u HIER vinden. (er volgen er spoedig meer!)


 parochie administratie

De formulieren en brief om uw gegevens in te vullen om zodoende de parochie administratie op orde te krijgen liggen nog altijd achterin de kerk.

Het is belangrijk ook voor de toekomst dat we weten wie er regelmatig in de Heilige Lodewijkkerk komt zo kunnen we ook kijken wat we kunnen aanbieden aan catechese, vorming etc. We kunnen u hierover dan ook eenvoudig informeren.

Naast het formulier is er ook een brief waarin een en ander nog verder wordt toegelicht.

De brief en het formulier kunt u HIER vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heel veel dank voor uw medewerking,

de Lodewijkraad
LodewijkRaad