• Site 42
 • Site 12
 • Site 22
 • Site 11
 • Site 5
 • Site 35
 • Site 31
 • Site 39
 • Site 18
 • Site 20
 • Site 48
 • Site 30
 • Site 33
 • Site 47
 • Site 34
 • Site 32
 • Site 16
 • Site 1
 • Site 43
 • Site 15
 • Site 19
 • Site 25
 • Site 7
 • Site 31
 • Site 17
 • Site 14
 • Site 13
 • Site 37
 • Site 8
 • Site 26
 • Site 21
 • Site 24
 • Site 38
 • Site 49
 • Site 23
 • Site 29
 • Site 10
 • Site 28
 • Site 46
 • Site 36
 • Site 40
 English taal engels          WELKOM          Contact gegevens Contact 01          Parochiefolder

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


H3E 1

De drie-ene God ons zo nabij

Door Pinksteren, door de komst van de H. Geest, is voor de mensen duidelijk Wie God is: Vader, Zoon en heilige Geest.

Juist omdat God de drie-ene God is, van alle eeuwigheid, is Hij ons zo nabij.

De bemerking dat de Drie-eenheid maar een “moeilijk abstract leerstuk” is, is in de mond van een katholiek ondenkbaar. De drie-ene God is Wie Hij is en zo heeft Hij Zich ook aan ons geopenbaard. Meer nog, Hij heeft zich niet alleen getoond, maar Zich met de mensheid met ons verbonden: het nieuwe Verbond in het Bloed van Christus.

Sacramentszondag en het Hoogfeest van het H. Hart bevestigen dit.

Pastoor Smith


Catechese

Diaken Daan 3

De Heilige Mis de eeuwen door

Hoe heeft de ritus van de H. Mis zich ontwikkeld vanaf het begin van de Kerk; welke verschillende ritussen zijn er in de Kerk; wat is wezenlijk en wat is veranderlijk; hoe is de beleving van de Mis de eeuwen door …. 

Data: Woensdag 25 april, 9 en 23 mei
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Waar: Pastorie Sint Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Door: Pastoor Smith


Jaar van het Gebed

Er wordt veel gebeden in onze parochie. Maar veel kan altijd nog ‘meer’ worden, en vooral ook ‘inniger’. Hoe kan ons gebed een echte ontmoeting zijn met Christus, Maria en de heiligen? Na de inleiding is er ook een moment van gebed in de aanbiddingskapel of kerk.

 26 April    30 Mei
 Zusters Stella Matutina      MgrvdHende 
 Zuster Maria Tatiana
van Stella Matutina uit Dordrecht
   Mgr. van den Hende

Data: 26 april en 30 mei
Waar: Pastorie H.Lodewijk, Steenschuur 19, Leiden
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Door: Pastoor Smith


Het geloof belicht door Adrienne von Speyr

adrienne von speyrZelden heeft iemand het geloof zo precies beschreven. Woorden die ook weer het geloof voeden, met inzichten én een verlangen om God beter te leren kennen. Op de avonden worden teksten uitgedeeld.

Onderwerpen …

 • Maria 
 • De Kerk 
 • De Biecht 
 • De Heilige Mis 
 • Het lijden 
 • etc. etc. ...

Data: Donderdag 1 feb, 1 mrt, 5 apr, 3 mei en 7 jun 
Waar: Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19, Leiden
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Door: pastoor Smith


5 JAAR PAUS FRANCISCUS

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt Katholiek Leven terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven. Bisschop Van den Hende herinnert zich nog precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.

Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. Zij vertelt hoe paus Franciscus haar insipireert: “Hij zegt: kom van je stoel en ga iets doen. Ga eropuit en verkondig het evangelie en wees de handen en voeten van Jezus.” (De opname zijn gemaakt in 'onze eigen' Lodewijkkerk.)


weekend 2-3 juni priesterwijding en 1ste mis daan huntjens en sacramentsprocessie 

 Diaken Daan 1  Diaken Daan 2  Diaken Daan 3

"Onze" Daan Huntjens heeft op 18 november in de kathedraal van Rottedam de diakenwijding ontvangen op weg naar het priesterschap.
Hierboven ziet u wat foto's, meer foto's kunt u HIER vinden en hier het VERSLAG vanuit het Bisdom.

Op zaterdag 2 juni zal Daan de priesterwijding ontvangen in de kathedraal van ons bisdom, de volgende dag zal Daan zijn eerste H.Mis celebreren in onze eigen H.Lodewijkkerk. Na de mis is er de mogelijkheid om de neomisten zegen te ontvangen. Daarna zal Daan de Heer door de stad dragen tijdens de sacramentsprocessie.

We hopen dat vele van u zowel op zaterdag en zondag aanwezig zullen zijn.

Laten wij vooral Daan mee blijven nemen in ons gebed in zijn voorbereiding op weg naar het priesterschap.


DE PREKEN OP DE PODCAST

podcastsWist u dat u de preken uit de H. Lodewijkkerk eenvoudig kunt terugluisteren op uw computer, smartphone of tablet? De preken worden namelijk wekelijks kosteloos aangeboden als podcast.

Een podcast is een zogenaamde ‘feed’ waarop u zich kunt abonneren. U kunt dan direct de laatste preken beluisteren en indien er een nieuwe preek beschikbaar komt, kunt u hiervan een melding krijgen. Ook is het mogelijk om preken eenvoudig te downloaden op uw smartphone zodat u ze op een later tijdstip terug kunt luisteren, bijvoorbeeld in de trein of in de auto op weg naar uw werk. De preken beluisteren op de computer is ook mogelijk.

Zoals gezegd heeft u voor het beluisteren van een podcast een (gratis) programma nodig. Op apparaten met iOS (iPhone/iPad) download u de app ‘Podcasts’ van Apple. Voor apparaten met Android kunt u de app TuneIn downloaden, op de computer (Windows/macOS) gebruikt u bijvoorbeeld iTunes. U hoeft geen account aan te maken of uw persoonlijke gegevens op te geven.

In de app zoekt u eenvoudig het kanaal ‘Preken uit de H. Lodewijk Parochie’ en drukt u op ‘abonneer’. U kunt nu direct de laatste preken beluisteren. Keer wekelijks terug naar de app om de laatste preek te downloaden.

Heeft u vragen? Stuur ons een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zodat wij u kunnen helpen.


parochie administratie

De formulieren en brief om uw gegevens in te vullen om zodoende de parochie administratie op orde te krijgen liggen nog altijd achterin de kerk.

Het is belangrijk ook voor de toekomst dat we weten wie er regelmatig in de Heilige Lodewijkkerk komt zo kunnen we ook kijken wat we kunnen aanbieden aan catechese, vorming etc. We kunnen u hierover dan ook eenvoudig informeren.

Naast het formulier is er ook een brief waarin een en ander nog verder wordt toegelicht.

De brief en het formulier kunt u HIER vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heel veel dank voor uw medewerking,