• Site 25
 • Site 22
 • Site 26
 • Site 24
 • Site 50
 • Site 14
 • Site 21
 • Site 19
 • Site 39
 • Site 8
 • Site 23
 • Site 16
 • Site 20
 • Site 31
 • Site 1
 • Site 47
 • Site 18
 • Site 7
 • Site 17
 • Site 32

 • Site 49
 • Site 35
 • Site 11
 • Site 13
 • Site 36
 • Site 43
 • Site 30

 • Site 37
 • Site 48
 • Site 46
 • Site 33
 • Site 31

 • Site 28

 • Site 29

 • Site 40
 • Site 15
 • Site 10
 • Site 38
 • Site 42
 • Site 12
 • Site 5
 • Site 34
 English taal engels          WELKOM          Contact gegevens Contact 01          Parochiefolder

Nieuws uit de heilige lodewijkkerk


Maria ten Hemelopneming – De waarde van dogma’s

Marie ten hemelopnemingWaar zouden we zijn zonder de dogma’s van de Kerk?!

We zouden niet verder kunnen kijken dan onze ‘religieuze neus’ lang is. Dus niet erg ver. Alles blijft dan steken in het al te menselijke. Ook al klinkt dat zo aantrekkelijk en zelfs tot op zekere hoogte aannemelijk, het is erg ‘bijziend’.

Want de dogma’s beperken niet, ze verruimen juist.
De dogma’s houden onze blik open op de volle (dus katholieke) rijkdom van de Openbaring en Gods heilsplan. Ze maken ons ‘verziend.’

Zonder de dogma’s zouden we denken: Maria is gestorven en begraven en weliswaar nu op een ereplaats in de hemel, maar alleen met haar ziel zoals de andere heiligen.

Nee, zegt de heilige Geest: Maria is bij haar ontslapen met geest, ziel én lichaam in de hemel opgenomen. Zij heeft immers de God-mens in haar lichaam gedragen en gevoed, de vrucht van haar schoot. Zij heeft Hem immers met heel haar persoon toebehoord (daarom heeft Maria na Jezus ook geen andere kinderen meer gekregen, zoals een ander dogma ons leert). Haar lichaam, geheiligd door de Menswording en de toewijding van Maria, kon niet prijs gegeven worden aan het bederf.

Daarom mocht de Moeder Gods al ontvangen wat ooit aan alle heiligen gegeven wordt, een verheerlijkt lichaam.

Zonder dogma’s zouden we dit allemaal niet weten en in vaagheid blijven. Maar als God werkelijk van ons houdt –en dat doet Hij meer dan wij voor mogelijk houden- laat Hij ons niet in het ongewisse over wezenlijke zaken van het bestaan. Mede daarom geeft Hij ons via de Kerk de dogma’s, als blijken van zijn liefde.

Dat is even heel wat anders, dan het seculiere of mopperende gebruik van het woord ’dogmatisch’! Deo gratias. 

Pastoor Smith


DATA CATECHESE

Het catechesejaar is weer afgesloten maar er zijn er alweer plannen voor volgend jaar, data volgen zo snel mogelijk

Alpha Logo 3Alpha Cursus

Natuurlijk start er in september weer een nieuwe Alpha curus, als u mensen weet of u wil zelf meedoen geef u dan op. De Alpha cursus is op maandagavond en start 19 september en we sluiten af op 21 november.

de katholieke reformatie van de 16e en 17e eeuw

De katholieke Reformatie van de 16e en 17 eeuw Kerkelijke reformatie is de Kerk vernieuwen vanuit de bron. Het is geen ‘nieuwe kerk(-en) vormen’, maar de heilige Geest laten werken om de Kerk vanbinnen uit te laten zuiveren en groeien. Wat men ten onrechte de ‘contra-reformatie’ noemt is de ‘katholieke reformatie van de 16e en 17e eeuw’. Een zeer actuele tijd gezien de huidige Kerk-crisis en -vernieuwing.
We zullen aan de hand van Power Point en teksten deze tijd belichten.

Data:
14 en 28 sept Concilie van Trente,
12 en 26 okt Teresa van Avila
9 en 23 nov Ignatius van Loyola
In het voorjaar volgen Franciscus van Sales, Petrus Canisius e.a.
Tijd: Woensdag 20.00 – 21.30 uur
Waar: Josephpastorie, Herensingel 3
Door: Pastoor Smith; Teresa van Avila m.m.v. Annelies Cremers

Lectio Divina aan de hand van adrienne von speyr

 • Hoe lezen we het Evangelie ‘objectief’ als het Woord van God?
 • We lezen een gedeelte uit het Johannes-evangelie.
 • Daarna worden de stappen van de lectio uitgelegd.
 • We gaan 20 minuten in de kapel de Evangelietekst overwegen.
 • Vervolgens lezen de overweging van Adrienne von Speyr bij die tekst.

Data: 20 sept, 18 okt, 15 nov en 20 dec
Tijd: Dinsdag 20.00 – 21.30 uur
Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19
Door: Pastoor Smith

Kerst Franciscus 1

Twee adventbeschouwingen

 • Wat gebeurde er in Nazareth en in de Hemel bij de boodschap van de engel? 
 • Wat gebeurde er in Bethlehem en in de Hemel bij de geboorte van Christus?

Data: 29 nov, 13 dec
Tijd: Dinsdag 20.00 – 21.30 uur
Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19
Door: Pastoor Smith


druk en mooi weekend 2-3 juli

Gezins BBQ

Zaterdag 2 juli was de eerste Gezins BBQ hopelijk is dat het begin van een nieuwe traditie. Het was een geweldige middag met heel veel dank aan Pauline en Bas, Caroline en Joost, Petra en Stefan, Margaretha en Yacob
De foto's kunt u HIER vinden

Parochie Brunch

De jaarlijkse parochie brunch is ondertussen al een traditie geworden, er was weer meer dan genoeg door iedereen klaargemaakt. Met heel veel dank aan iedereen voor het klaarmaken, en ihb iedereen van de organisatie en de mensen die alles ook weer keurig hebben opgeruimt zodat de pastorie ook weer keurig is na een druk weekend en geweldig weekend.
De foto's kunt u HIER vinden

Na zo'n mooi weekend wensen we iedereen een goede en mooie vakantie en een veilige reis.

Gezinsmiddag 2016 01 Gezinsmiddag 2016 02 Brunch 2016 1

peuterspeelzaal de goede herder

Nieuw in Leiden: 
Christelijke (protestant en katholiek) peuterspeelzaal De Goede Herder

Peuterspeelzaal De Goede HerderKinderen in de leeftijd van 2 tot 4 kunnen hier met elkaar spelen, zingen, leren en bidden. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met Bijbel, met christelijke normen en waarden, maar ook met rekenen en taal.

In de folder zegt Pastoor Smith: "Dit is een geweldig initiatief! De beginjaren van ons leven zijn zo belangrijk voor de rest van ons leven. Dus als de kleine kinderen hier over Jezus horen en iets van Gods liefde ervaren is dat een basis voor heel hun verdere leven. Als (christelijke) ouders gun je je kind het beste, dus ook dit."

Bij voldoende aanmeldingen gaat het na de zomer van start.
Locatie: Van Vollenhovenkade 15., Leiden.
Samenwerking met SPL en Christelijke Basischool Joppensz.

Inschrijven – proefinschrijving
U kunt zich voor een voorlopige inschrijving aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via het AANMELDFORMULIER. Vanwege de opstart wordt gewerkt met een proefinschrijving, definitief bericht ontvangt u deze zomer.
De uitgebreide folder kunt u HIER downloaden

Voor meer info bezoek de WEBSITE of neem contact op met Caroline Tax: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Tel: 06 19 46 02 27


parochie administratie

De formulieren en brief om uw gegevens in te vullen om zodoende de parochie administratie op orde te krijgen liggen nog altijd achterin de kerk.

Het is belangrijk ook voor de toekomst dat we weten wie er regelmatig in de Heilige Lodewijkkerk komt zo kunnen we ook kijken wat we kunnen aanbieden aan catechese, vorming etc. We kunnen u hierover dan ook eenvoudig informeren.

Naast het formulier is er ook een brief waarin een en ander nog verder wordt toegelicht.

De brief en het formulier kunt u HIER vinden.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heel veel dank voor uw medewerking,